CFD

חברת AES  עובדת החל משנת 2003 בשיתוף עם חברת  J-ROM  בהרצת הדמיות זרימה במגזרים השונים ובין השאר בהדמיית אש ועשן במנהרות. התוכנה  איתה מתבצעות ההרצות -  ANSYS-FLUENT-v16.1, תוכנה המובילה בעולם בהדמיות זרימה. סימולציית ה-CFD מטרתה לבחון תרחישים שונים של אש ושריפה, לנתח חלופות לשיפור הבטיחות ולקבוע מסלולי מילוט. בנוסף, ניתן לבחון באמצעותה משטרי רוחות (השפעת בניינים גבוהים על התנהגות הרוחות בסמוך לקרקע), פילוג טמפרטוטרות בחללי מבנים גבוהים וכל הדמייה אחרת הקשורה להתנהגות זורמים.  התוכנה מציגה  באופן דינאמי תכונות העשן, מהירות האוויר, טמפרטורת האוויר, ריכוז העשן בכל נקודה ונקודה במבנה. כמו כן לצורך אנליזות מילוט אנו מריצים את תוכנת המילוט  BUILDING EXODUS שאף היא מובילה בעולם בהדמיית תרחישי מילוט, כולל כל גורמי הסיכון הנובעים משריפה ( טמפ'/קרינה/CO/VIS). את ההרצות מבצעים דר' אדי מוזס ודר' שמואל אולג מחברת J-R0M מומחים לסימולציות זרימה במיגזרים השונים.

 

שירותי החברה:

 • קבלת תוכניות אדריכליות
 • בניית תרחיש ארוע אש בתאום עם יעוץ הבטיחות ושירותי הכבאות
 • הגדרת גבולות המודל של ומימשקו עם הסביבה הקרובה, קירות תומכים, ושטחים מסביב.
 • בניית מודל תלת מימדי.
 • הגדרת תנאי הגבול של המודל.
 • הגדרת מודל השריפה ומיקומה.
 • הגדרת המודל הפיסיקלי על פי משוואות נווה סטוקס, משוואות המודל הטורבולי ומקדמי החיכוך.
 • חלוקת המודל לנפחים סופיים.
 • אימות החלוקה עד לקבלת תוצאות שאינן תלויות בחלוקה.
 • הרצת המודל המובחר עם תרחישי האש המוסכמים.
 • הכנת דו"ח על תוצאות השריפה בתוספת סרט אנימציה של התרחישים.
 • הצגת הדוח מול הרשויות ומקבלי ההחלטות.
 • הרצת תוכנית מילוט תוכנת המילוט  BUILDING EXODUS במידת הצורך.

טל: 04-8573616
פקס: 04-8574301
דוא"ל: Office@aes.co.il